I e-handeln kan sökning ske på flera sätt. Den enklaste sökningen kommer man åt direkt i navigeringsmenyn, i sökrutan.
 
Sökning utan prefix
Om sökning görs utan prefix så måste minst ett av de angivna sökorden ingå i resultatposten för att sökningen skall vara lyckad, man kan säga att det står för "OR".
Om endast ett sökord anges betraktas detta som "AND", dvs. ordet måste finnas i sökt post.
 
STOL  Visar poster som innehåller ordet stol.
STOL PALL  Visar poster som innehåller orden STOL eller PALL
 
Sök med citationstecken
Söker efter träffar med exakt den angivna ordföljden.
 
"BLÅ STOL"  Resultatposterna måste innehålla strängen "blå stol" i angiven ordföljd.
 
Sök med plustecken (+)
Det angivna order eller söksträngen måste finnas med bland träffarna. Man kan säga att + tecknet står för "AND".
 
+STOL  Resultatposterna måste innehålla ordet stol.
+"BLÅ STOL"  Resultatposterna måste innehålla strängen "blå stol" i angiven ordföljd.
 
Sök med minustecken (-)
Det angivna ordet eller söksträngen får inte finnas med bland träffarna. Man kan säga att - tecknet står för "NOT".
 
-STOL  Resultatposterna får inte innehålla ordet stol.
-"BLÅ STOL"  Resultatposterna får inte innehålla strängen "blå stol" i angiven ordföljd.
 
Sök med jokertecken (?, *)
? ersätter ett tecken.
* ersätter en sekvens av tecken.
 
ST?L  Matchar t.ex. stål, stol
ST*L  Matchar t.ex. stål, stol, ställ, strandpall
 
Sök med små och stora bokstäver
Det har ingen betydelse om små eller stora bokstäver används i sökningen.
Start > Hjälp > Söktips
Annonser